fbpx
+420 608 321 989 info@drestavservis.cz
Vyberte stránku

cloud icon    VYBERTE SI TYP IZOLACE    layers icon

Výhody dřevovlákna oproti skelné nebo minerální izolaci

100 % přírodní a obnovitelný materiál – rozvlákněné dřevo
pro výrobu této izolace je potřeba několikanásobně méně energie, než u skelných či minerálních izolací
tepelně izolační vlastnosti srovnatelné s ostatními druhy izolací

Několikanásobně vyšší ochrana proti horku, tzv. fázový posun teplotní vlny, objekty zateplené dřevovláknem se v létě nepřehřívají
akumulace tepla – i při volném foukání je objemová hmotnost 30 kg / m3, což je dvojnásobek oproti skelné izolaci, s tím souvisí i lepší akustické vlastnosti.

Schopnost pracovat se vzdušnou vlhkostí

i když je parotěsná vrstva pod izolací provedena dobře, přesto část vodní páry proniká z interiéru do izolace. Skelnou nebo minerální izolací pára projde a na horní straně izolovaného pláště zkondenzuje a zkape zpět do izolace. Takto namáhaná skelná nebo minerální izolace dlouhodobě degraduje a ztrácí své tepelně izolační vlastnosti. Oproti tomu dřevovlákno vzdušnou vlkost přirozeně pohltí a opět pouští bez toho, aby se vlastnosti dřevovlákna měnily.

VLASTNOSTI DŘEVOVLÁKNITÝCH IZOLAČNÍCH VÝROBKŮ

Ekologické parametry

Izolace je naprosto zdravotně nezávadná (dokonce ani při práci s ní nejsou nutné žádné ochranné pomůcky). Dřevo je obnovitelný materiál, který váže uhlík. Výroba má velmi malý dopad na životní prostředí.

Výborné tepelně-izolační vlastnosti

Mezi izolacemi patří díky své hlavní složce – dřevu – ke špičce. Nedosahují sice parametrů některých petrochemických materiálů, rozdíly ale nejsou nijak významné. Běžná hodnota součinitele tepelné vodivosti se u dřevovláknitých izolací pohybuje mezi 0,038 – 0,048 W/mK.

Prodyšnost

Dřevovláknité desky velmi dobře propouštějí vodní páru – faktor difuzního odporu dosahuje tak dobrých hodnot, že je tento materiál vhodný pro difuzně otevřené konstrukce

Schopnost udržet stabilní vlhkost v interiéru

Absorpční vlhkost je uváděna s maximem v rozmezí 20 – 25 %.

Solidní zvukově izolační vlastnosti

Vzduchová neprůzvučnost, kročejový útlum i zvuková pohltivost dosahují díky vysoké objemové hmotnosti lepších hodnot než při použití jiných izolantů.

Požární odolnost

Dřevovláknité desky běžně dosahují reakce na oheň třídy E (podle normy EN 13501-1).

Relativně velké objemové hmotnosti

Vyšší objemová hmotnost (až 180 kg/m3) má pozitivní vliv jak na fázový posun teplotního kmitu, tak na akustické vlastnosti izolantu nebo jeho tvarovou stálost. I nejlehčí (foukaná) dřevovláknitá izolace dosahuje v porovnání s polystyrenem nebo minerální vatou násobně lepších parametrů. Daní za vysokou objemovou hmotnost může být komplikovanější manipulace s velkoformátovými prefabrikovanými elementy.

FOUKANÁ IZOLACE

best wood FIBRE

best wood Scheider logo

Foukaná izolace FIBRE je optimální izolaci příhradoviny pro
střechy a dřevěné rámové konstrukce.
Pro použití v průmyslové prefabrikované výrobě a také při
sanačních pracích izoluje všechny dutiny až do poslední spáry.
Trvale dobře drží!

Čím izolujeme?

Dřevovláknitou izolací.  Dřevovláknitá foukaná izolace je tvořena čistými volnými dřevěnými vlákny. Má stejné vlastnosti jako dřevo – trvanlivost, stabilitu, výborná ochrana proti chladu i horku, schopnost akumulace a v neposlední řadě také ochrana proti hluku. Při výrobě této izolace je spotřebováno velmi málo energie a tak svou ekologičností předchází ostatní materiály. Tato izolace je vhodná jako izolační materiál pro průmyslovou výrobu střešních, stěnových a stropních dílců, tak i pro sanační práce. Díky své difúzně otevřené buněčné struktuře dokáže sama regulovat vlhkost v interiéru. Ve stěnách se používá u difúzně otevřených konstrukcí dřevostaveb.

FIBRE foukaná izolace ukázka

Důvody, proč si nás zákazníci vybírají za dodavatele…

U nás nikdy nezaplatíte ani o korunu víc, než jste sami schválili.

Žádný odpad po nás nezůstane a vždy po sobě perfektně uklidíme.

V průběhu 5-ti leté základní záruky si můžete kdykoliv, třeba i v poslední den záruky, požádat o její prodloužení až na 10let.

Máme pojištění odpovědností do výše plnění 5.mil.Kč pro případ, že by naší činností nastala neočekávaná situace, která by mohla způsobit škody na Vašem zdraví nebo majetku.

Certifikace ISO 9001:2008 zaručuje, že procesy sledování kvality jsou v naší firmě řízené, kontrolované a nejvyšším cílem je dosažení maximální kvality produktů a služeb a tím spokojenosti zákazníků.

Foukaní izolace na střeše
Foukaní izolace do stěny z boku
Foukaní izolace do stěny

DESKOVÁ IZOLACE

best wood FLEX 50

best wood FLEX 50 izolace
best wood Scheider logo

FLEX 50 je optimální izolace pro oblast mezi krokvemi pro
střechu a dřevěné rámové konstrukce. FLEX 50 se snadno
zpracovává díky dobré přilnavosti.

best wood MULTITHERM 140

best wood MULTITHERM 140 izolace
best wood Scheider logo

MULTITHERM 140 je tlakuvzdorná izolační deska se
skvělými hodnotami tepelné vodivosti. MULTITHERM
140 lze použít univerzálně pro střechy a stěny.

best wood WALL 140

best wood WALL 180 izolace
best wood Scheider logo

Výrobek WALL 140 je izolační tlaku vzdorná omítatelná dřevovláknitá deska pro pokládku na celoplošné podklady jako např. zdivo a masivní dřevěné konstrukce venkovních stěn.

best wood WALL 180

best wood WALL 180 izolace
best wood Scheider logo

Výrobek WALL 140 je izolační tlaku vzdorná omítatelná dřevovláknitá deska pro pokládku na celoplošné podklady jako např. zdivo a masivní dřevěné konstrukce venkovních stěn.

best wood TOP180

best wood Scheider logo

Náš TOP 180 je izolační tlakuvzdorná deska odolná proti povětrnostním
vlivům a při sklonu střechy ≥ 15° ji lze zařadit jako protidešťový zavěšený
strop do třídy 3 ZVDH. Rovněž se může TOP 180 využít velmi dobře jako
fasádní izolace proti povětrnostním vlivům v případě uzavřeného
zavěšeného obvodového pláště jako zadní izolační větrání. Tato deska
best wood je průběžně hydrofobována parafínem. Povrch má
protiskluzovou latexovou úpravu. TOP 180 lze volně vystavit
povětrnostním vlivům až na 12 týdnů. Nemusí se použít speciální těsnící
páska.

best wood FLOOR 140

best wood Scheider logo

Dřevovláknitá izolační deska svkládanou lištou pro připevnění podlahové nástavby. Dřevovláknitá izolační deska bez vkládané lišty jako podklad pro plovoucí suché potěrové nástavby a pro tekuté a cementové potěry. Vkládaná lišta ze smrku v provedení pero + drážka.

best wood FLOOR 220

best wood Scheider logo

FLOOR 220 je dřevovláknitá izolační deska pro odzkoušené zvukově izolační nástavby na stropech z masivního dřeva se zvýšeným namáháním v tlaku.

zavolejte nám

U nás máte hodinu konzultace po telefonu zdarma. S minimálně týdenním předstihem si poptejte 2-3 termíny a my Vám jeden z nich potvrdíme.

Tel. číslo

+420 608 321 989